"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ญาณวุฒิ ชั้น ป.3/11 : 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ  มิ่งขวัญ ชั้น ป.3/11 ได้รับรางวัล  4 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , กรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ ระยะ  25 เมตร , ฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร /  1 เหรียญทองแดง  ผลัดฟรีสไตล์ 2 * 25 เมตร ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5 รุ่น 8 ปี ชาย  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด