"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภูวสิษฏ์ ชั้น ป.3/7 เหรียญทองกีฬาเทควันโด รายการน่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์ ชั้น ป 3/7  TEAM SMART TAEKWONDO (The Spirit)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open ชาย  น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม     ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ น่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5   วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565    ณ สนามกีฬา อบจ. น่าน  จังหวัดน่าน    จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน  ระดับภาค