"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.กฤษฏ์ณัชพล ชั้น ป.3/8 : 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษฏ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์  ชั้น ป.3/8  ได้รับ 2 เหรียญทอง ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร  รุ่นอายุ 9 ปี ชาย , ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย / 4 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร, ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปี ชาย  ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่6 รุ่น  8 ปีชาย  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด