"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.มิ่งกมล ชั้น ป.3/3 : 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล  พรหมเทศ ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน ท่ากบ ระยะ 25 เมตร  ,  1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด