"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีรา ชั้น ป.3/2 : 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรา วิญญูหัตถกิจ  ชั้นป.3/2 รางวัลที่ได้รับ 7 เหรียญทอง กรรเชียง 25 เมตร, ทองกบ 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 25 เมตร, ทองกบ 50 เมตร , ทองฟรีสไตล์ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร 1 เหรียญเงินผีเสื้อ 25 เมตร   ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่น 9 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด