"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.รัชพล ชั้น ป.2/12 : 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชพล ดาราพงษ์  ชั้น ป. 2/12 ได้รับรางวัล 6 เหรียญเงิน กรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , กบ ระยะ 50 เมตร ,กบ ระยะ 25 เมตร, กรรเชียง ระยะ 50 เมตร เเละผลัดฟรีไสตล์ 2×25 เมตร  รุ่น 7 ปี ขาย / 2 เหรียญทองแดง กรรเชียง ระยะ 25 เมตร เเละฟรีไสตล์ ระยะ 25 เมตร รุ่น 7 ปีชาย  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด