"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.จิตติพัฒน์ ชั้น ป.2/7 : 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิตติพัฒน์ บุญจ๋อม  ชั้น ป.2/7 ได้รับ 5 เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร , กบ 25 เมตร , กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 25 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร / 1 เหรียญเงิน กรรเชียง 25 เมตร และ 2 เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร และได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  รุ่นอายุ 8 ปี ชาย  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด