"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ภรภัทร ชั้น ป.2/7 : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภรภัทร โพธิ์นาคเงิน  ชั้น ป.2/7 ได้รับ 1 เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร / 3 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กรรเชียง 25 เมตร / 2 เหรียญทองแดง กบ 25 เมตร ,ผีเสื้อ 25 เมตรและได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่นอายุ 8 ปี หญิง  จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​  ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด