"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.จิรัชยา ชั้น ป.1/6 : 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้น ป.1/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์​ 25 เมตร 7 ปี หญิง 2 เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 เมตร ,  ผลัดฟรีสไตส์ 2*25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี หญิง     จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565​ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2565​ จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ระดับจังหวัด