"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด น่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันเทควันโด รายการ “น่านกระซิบรัก”TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5  เยาวชน รุ่นอายุ 15-17ปี ชาย น้ำหนัก 48-51 กิโลกรัม วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬา อบจ. จ.น่าน จัดโดยสมาคมการกีฬา จ.น่าน