"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมย์  ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่าผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปี ชาย
จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565 (รางวัลจังหวัด) จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่