"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวันวิสา  อินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
– เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
– เหรียญทองท่ากรรเชียง 25 เมตร
– เหรียญทองท่ากรรเชียง 50 เมตร
– เหรียญทองท่ากบ 25 เมตร
– เหรียญทองท่ากบ 50 เมตร
– เหรียญทองท่าผีเสื้อ 25 เมตร
– เหรียญทองท่าผีเสื้อ 50 เมตร
จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565 (รางวัลจังหวัด) จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่