"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง รายการเเข่งขัน
– เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
– เหรียญเงินท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
– เหรียญเงินท่ากรรเชียง 25 เมตร
– เหรียญทองแดงท่ากรรเชียง 50 เมตร
– เหรียญทองท่าผีเสื้อ 25 เมตร
– เหรียญเงินท่าผีเสื้อ 50 เมตร
– เหรียญทองท่ากบ 25 เมตร
– เหรียญทองผลัดฟรีสไตล์ 50 เมตร
จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565 (รางวัลจังหวัด) จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่