"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.กมลวดี ชั้น ป.3/2 : เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดรายการน่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้น ป.3/2  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ น่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7 – 8 ปี หญิง รุ่น B น้ำหนัก 18 – 21 ก.ก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม Special forces  ณ สนามกีฬา อบจ. น่าน  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดย สโมสรธนาธารเทควันโดน่านยิมส์  ระดับภาค