"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด น่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา  สิงห์ใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันเทควันโด รายการ “น่านกระซิบรัก”TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5 รุ่น 12-14 ปี น้ำหนัก 47-51 กก. วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬา อบจ. จ.น่าน จัดโดยสมาคมการกีฬา จ.น่าน