"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด น่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันเทควันโด รายการ “น่านกระซิบรัก”TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 12 – 14 ปี ชาย น้ำหนัก 41-45 kg. วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬา อบจ. จ.น่าน จัดโดยสมาคมการกีฬา จ.น่าน