"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 การแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์ อนุบาล 3/9

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7 รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1  เหรียญทอง      ท่ากบ               50 เมตร

1  เหรียญเงิน        ท่าฟรีสไตส์     25  เมตร

1  เหรียญเงิน        ท่ากบ              25  เมตร

1 เหรียญเงิน         ท่าฟรีสไตส์     50  เมตร

1 เหรียญทองแดง  ท่าผีเสื้อ         25  เมตร

การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปรินส์เตอร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่