"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.รวิณ ชั้น ป.3/3 : รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ การแข่งขันแบดมินตันรายการ TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนามที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรวิณ ชูชัยศรี ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนามที่ 2  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565 จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ TOYOTA  ระดับประเทศ