"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญเงินท่าผีเสื้อ 50 เมตร หญิง อายุ 11 ปี
– เหรียญเงินท่ากบ 50 เมตร หญิง อายุ 11 ปี
– เหรียญเงินท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง อายุ 11 ปี
– เหรียญเงินท่ากรรเชียง 50 เมตร หญิง อายุ 11 ปี
จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565 (รางวัลจังหวัด) จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่