"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณัชพร  เหมรัตน์ตระกูล  รับรางวัล “แก้วมณีเมขลา”  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชพร  เหมรัตน์ตระกูล  นักเรียนชั้น ม.4/1  ที่ได้รับรางวัล “แก้วมณีเมขลา”  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565  สาขาเด็กและเยาวชนจิตอาสา  ในโครงการต้นกล้าคุณธรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  วันที่ 17 กันยายน 2565  ณ โรงแรมอมารี  (ห้องดอนเมืองบอลรูม) กรุงเทพ  จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย