"The ultimate aim of education is the development of character"

ชื่นชมยินดี นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับต่างประเทศ ประเภทบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมยินดี นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับต่างประเทศ ประเภทบุคคล โดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ (รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่)
งานวันเยาวชน จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ อาคารอังเดร เกแก็ง โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565