"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ ฟุตบอล 7 คนโครงการกิจกรรมเมืองกีฬา (sports city) ของจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
2. เด็กชาย.นพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
3. เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
4. เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
5. เด็กชายรัชชณาเอก อินต๊ะรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ ฟุตบอล 7 คนโครงการกิจกรรมเมืองกีฬา (sports city) ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้ชื่อ “ฟุตบอล 7 คน
เยาวชนชิงแชมป์ภาคเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 9 ปี (การแข่งขันระดับภาค) จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย