"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล
– รางวัลเหรียญทองกรรเชียง 25 เมตร
– รางวัลเหรียญทองผีเสื้อ 50 เมตร
– รางวัลเหรียญทองกบ 50 เมตร
– รางวัลเหรียญทองผีเสื้อ 25 เมตร
– รางวัลเหรียญทองฟรีสไตล์ 50 เมตร
– รางวัลเหรียญทองกบ 25 เมตร
– รางวัลเหรียญเงินฟรีสไตล์ 25 เมตร
– รางวัลเหรียญเงินกรรเชียง 50 เมตร
และถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 11 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำ 52 ปี พละเชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ 2565 (รางวัลจังหวัด)
จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่