"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน CM TRAFFORD ยูธ คัพ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
2. เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
3. เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
4. เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
5. เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
6. เด็กชายภัสรพี สีฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
7. เด็กชายนพัฐกรณ์ ปวงคำไหล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
8. เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
9. เด็กชายการัณยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
10. เด็กชายนภกรณ์ ธิมัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
11. เด็กชายธัญญ์ ชิงชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน CM TRAFFORD ยูธ คัพ 2022 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (พ.ศ.2554)
จัดแข่งโดย สเต๊กถาด 700 เชียงใหม่ น้ำดื่มตราสิงห์ ZETAJERSEY 666SPORTCLUB ณ สนาม CM TRAFFORD ARENA จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565