"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ รุ่น F ระดับ OPEN การแข่งขันน่านกระซิบรัก TAEKWONDO CHAMPONSHIP ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ รุ่น F ระดับ OPEN รุ่นอายุ 9-10 ปี น้ำหนักเกิน 34 ถึง 37 กิโลกรัม จากการแข่งขันน่านกระซิบรัก TAEKWONDO (การแข่งขันระดับภาค) CHAMPONSHIP ครั้งที่ 5 จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน