"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ณัชชาภัทร ชั้น ป.1/5 : เหรียญทองแดง สมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชาภัทร อุดวงศ์ ชั้น ป.1/5 ได้รับเหรียญทองแดง Standard A (ST) ลูกคิด รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี จากรายการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ ห้องสักทอง อาคารนิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565  จัดโดย สมาร์ทเบรน ระดับภาคเหนือ