"The ultimate aim of education is the development of character"

𝗝𝗦𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗬𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟮

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเวียงพิงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเข้ารอบคัดเลือก 8 ทีม เพื่อเอา 4 ทีมสุดท้ายไปแข่งรายการ 𝗝𝗦𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟮 จัดโดย JSE THAILAND วันที่ 17-18 กันยายน 2565 สถานที่แข่ง Alpine Football Camp Training Chiangmai