"The ultimate aim of education is the development of character"

Winner Class C Girl การแข่งขันกอล์ฟ Singha Junior Northern Golf Open 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน จ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัล Winner Class C Girl การแข่งขันกอล์ฟ Singha Junior Northern Golf Open 2022 (ระดับภาค)
จัดโดย ชมรมกอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Resort จ.เชียงใหม่