"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวภัทรวดี  จิรสินการิน  รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรวดี  จิรสินการิน  ม.5/5   ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565   วันที่ 20 กันยายน 2565   ณ ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่