"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ การแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมนพร อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ รายการแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023
จัดโดย กอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือบน ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Resort จ.เชียงใหม่