"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตร เข้าร่วมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ 2ของจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณท์ณภัทร สูงขาว ชั้น ป3/11   ได้รับรางวัล ลำดับที่2 คณิตศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) ของจังหวัดเชียงใหม่ (เกียรติบัตรเข้าร่วมลำดับ2) สนามสอบ Asmopss Thailand. สอบวันที่ 21 สค.2565  จัดโดย ASMOPSS Thailand