"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทจักรยานปั่นล้อ 14 นิ้ว และรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ประเภทจักรยานขาไถล้อ 14 นิ้ว

ขอแสดงความยินดักับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์ อนุบาล3/9 การแข่งขัน Strider racing@the fox minicircuit Chiangmai 2022 รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทจักรยานปั่นล้อ 14 นิ้ว และรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ประเภทจักรยานขาไถล้อ 14 นิ้ว รุ่นอายุ 5 ขวบ วันที่ 7 สิงหาคม 2565