"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ อนุบาล 3/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 7 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย ประเภทการแข่งขัน ฟรีสไตล์ 50 เมตร กบ 50 เมตร กรรเชียง 50 เมตร และผีเสื้อ 50 เมตร รายการ การแข่งขันว่ายน้ำ “กกท.ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่