"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทอง รุ่น Cadet ระดับนานาชาติ รายการ KANGAROO MATH THAILAND 2022 (ออนไลน์)  สอบวันที่ 3 เมษายน ปี 2022
  2. รางวัลเหรียญทองเเดง รายการเเข่งขัน HKIMO Heatround 2022 Thailand ระดับประเทศ(ออนไลน์) สอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2022