"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง รุ่น ECOLIER GRADE 3-4 รายการแข่งขัน KANGAROO MATH THAILAND 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น ECOLIER GRADE 3-4 รายการแข่งขัน KANGAROO MATH THAILAND 2022
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (ออนไลน์) จัดโดยAssociation Kangourou sans Frontières (AKSF) France ร่วมกับ PHI Connection ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565