"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบสอง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนบดี สีห์โสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบสอง ระดับประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สถานที่แข่งขันจัดที่ รร.อนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565