"The ultimate aim of education is the development of character"

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 10 รุ่นอายุ 11 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ ดงภูเกิด แชมเปี้ยน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 10 รุ่นอายุ 11 ปี ชาย การแข่งขันว่ายน้ำ ดงภูเกิด แชมเปี้ยน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก