"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูฟ้า  เทสินทโชติ  รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ขอแสดงความยินดีกับนายภูฟ้า  เทสินทโชติ  ชั้น ม.5/6  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  ประจำปี

2565 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5  ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

    รางวัล  : 

–  ชนะเลิศ ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร

–  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร