"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  นักเรียนชั้น ม.4/11  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  ประจำปี

2565  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5  ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565   ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

รางวัล :

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กบ 50 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กบ 100 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท  กบ 200 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร