"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก เขต 5 ”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด้ “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก เขต 5 ” และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เขต 5 เข้าร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563