"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “เยาวชนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “เยาวชนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น