"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

เด็กชายกิตติพันธุ์   แสนโพธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย ระดับที่ 10 รุ่น  OPEN และรางวัลนักเรียนจบ 10 ระดับการสอบแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2565