"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรนัน เอกโสวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ประจำคอลัมม์ “เที่ยวเมืองไทย วาดเมืองไทย”
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย