"The ultimate aim of education is the development of character"

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ปี 2565

ด.ช พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตครั้งที่ 5 การแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ปี 2565 แข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 15 – 17 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 kg. ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 (ทองแดง) โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจ.ลำพูน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำพูน