"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกิตติ์ สุนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากกีฬาว่ายน้ำ

1. รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท กบ 200 เมตร ชาย
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท กบ 100 เมตร ชาย

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี2565 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์จังหวัดลำพูน