"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดงประเภททีม การแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม การแข่งขัน World Robot Olympiad Thailand 2022
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษา ภาคเหนือ จัดโดย Robomission in world Robot Olympiad Thailand 2022
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 Regional – Online