"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์สมาร์ทเบรน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณคุณ กองอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว Level 3 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
2. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรเหรียญทอง Grop B ทีมสมาร์ทเบรนช้างคลาน
จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์