"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO (Hong kong International Mathematical Olympian Heat Round 2022)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนกภรณ์ คำอินต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO (Hong kong International Mathematical Olympian Heat Round 2022) ดำเนินการโดย Olympiad Champion Education center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกงมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10 ประเทศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565