"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Smart Brain ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 20 ประจำปี 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภกานต์ ชมดอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  1. ได้รับเหรียญเงิน ระดับ 7 ไม่แบ่งรุ่นอายุ ไม่แบ่งกรุ๊ปประเภทบุคคล
  2. ถ้วยรางวัลที่ 3 ระดับ 7 ประเภทบุคคล
  3. รางวัลชนะเลิศทีม B ประเภททีม

การแข่งขัน Smart Brain ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 20 ประจำปี 2022 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ (ระดับภูมิภาค)