"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ 5 การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชมดอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ 5 รุ่น OPEN จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์